Stel uw vraag

De velden met sterretje (*) dienen verplicht te worden ingevuld.
Mijn Gegevens
Mijn aanvraag
In dit kader zullen de verstrekte gegevens uitsluitend worden verwerkt door de Toeristische Federatie van de Provincie Luik (Fédération du Tourisme de la Province de Liège - FTPL) met het oog op informatieverstrekking en het reageren op uw verzoeken of vragen betreffende Convention Bureau • MICE Liège-Spa. Uw gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden of nadien worden bewaard.
Je kunt zich ook aanmelden voor een van onze onderstaande extra (Newsletters) diensten :
Door het aankruisen van dit(deze) vakje(s) zullen de verstrekte gegevens ook worden gebruikt voor het per e-mail versturen van de gevraagde newsletter(s). Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden en zullen worden bewaard zolang de FTPL toeristische informatie wil blijven verstrekken.
Bevestig je verzoek aub :
Volgens de Wet n° 78-17 van 06 januari 1978 van de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL) over informatica, bestanden en vrijheden (artikel 36), kan de houder van het recht op kennisneming en waarvan informatie over hem incorrect, onvolledig, onduidelijk of gewijzigd is, of waarvan het gebruik, de communicatie of de bewaring verboden is, eisen dat deze informatie wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. Gelieve dit in onderstaand formulier aan te geven indien u dit recht wil uitoefenen.